Om @j.silvenord

@j.silvenord är ett företag onom fotokonst med Instagram och Facebook som galleri. Naturen, människan och samspelet utifrån ett hållbarhetsperspektiv dominerar i historien bakom bilderna.

För samarbete kontakta;

Epost: johan@silvenord.se

Sport och Actionfoto har utvecklats under senare år genom intresset för vågsurf, vår fantastiska miljö och omgivning.

 

Med vänlig häslning

Johan & Anna Silvenord